78 yaşındaki bir hastaya ait OCT kesiti

Bu OCT kesiti 78 yaşındaki bir hastaya aittir. Hastanın diğer gözünde de benzer bir lezyon vardır. Bu OCT kesitine bakarak teşhisi tahmin edebilir misiniz?

oct erişkin tip vitelliform distrofi

Mayıs 2011- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Bu ayki sorunun cevabı “Erişkin tip vitelliform distrofi”dir. Soruya doğru yanıt veren çok sayıdaki kişi arasında yapılan kura sonucu bu ayki kitap ödülünü Sn. Dr. M. Selim Kocabora kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.

“Erişkin tip vitelliform distrofi” ya da “erişkin tip fovea-maküler vitelliform distrofi” pattern distrofinin bir türü olarak kabul edilmektedir. Retina altında lipofuksin birikimi ile seyreden tablo patolojik açıdan Best hastalığına benzese de, genelde 5. dekatdan sonra ortaya çıkar. Görsel prognozunun tipik yaşa bağlı maküla dejenerasyonundan daha iyi olduğu bilinen erişkin tip vitelliform distrofi, lezyon yaşı farklı olabilmekle birlikte genellikle her iki gözü de etkiler. OCT bulguları da lezyon yaşı ile değişebilmektedir. Viteliform evrede genelde fovea altında iyi sınırlı, oval şekilde, içinde sıvı birikimi olduğu hissedilen lezyon görünümü vardır ve bu görünüm çok tipiktir. Bu ayki soruda da, OCT bulguları tanı için yol gösterici olmuştur.

Bu ayki soruya gelen cevapların yaklaşık %40’ı doğrudur. Doğru cevap dışındaki cevapların büyük bölümünde yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna ait lezyonlar tarif edilmiştir. Ancak tipik yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda hiçbir zaman, bu ayki  OCT görüntüsündeki lezyon oluşmaz. Bu da OCT’nin ayırıcı tanıdaki önemini ortaya çıkarmaktadır.

Gelen cevapların bazıları aşağıda sıralanmıştır.

– Pigment epiteli dekolmanı
– Drusen
– Retinal anjiomatöz proliferasyon (RAP)
– Polipler
– Subfoveal KNV
– Koroid yırtığı ile birlikte suprakoroidal kanama
– Maküla kisti
– Kon distrofisi

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...