Santral seröz koryoretinopatisi olan hastalar, eksüdatif yaşa bağlı makula dejenerasyonu açısından yüksek risk altındadır

Lee ve ark., santral seröz koryoretinopatili (SSKR) hastalarda yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) gelişme riskini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın son 5 yıllık döneminde, 36.053 hastada SSKR tespit edilmiş. Toplam 11.492 hasta çalışma grubuna ve 22.984 hasta SSKR olmayan gruba dahil edilmiş. SSKR ve SSKR olmayan grubunda sırasıyla 166 (%1.4) ve 73 (%0.32) eksüdatif AMD vakası belirlenmiş. Eksüdatif AMD riski, SSKR grubunda SSKR olmayan gruba göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuş (P ​​< 0.001). Lee ve iş ark., SSKR hastalarında eksüdatif AMD gelişme riskinin daha yüksek olduğunu sunucuna varmıştır.

Lee, Ju-Yeun; Bae, Kunho. Risk of exudative age-related macular degeneration in patients with central serous chorioretinopathy, Retina. January 20, 2022 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35067609/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler