Retinitis Pıgmentoza Hastalarında Ugulanan Transkorneal Elektrik Stimülasyon Tedavisi Multifokal Elektroretinografi Üzerinde Stabilizasyon Etkisi Olabilir

Dizdar Yiğit ve çalışma arkadaşları, retinitis pigmentosa’da transkorneal elektrik stimülasyonunun görsel fonksiyonun çeşitli objektif ve subjektif ölçümleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Transkorneal elektrik stimülasyonu monoküler olarak 6 ay boyunca haftada 30 dakika uygulanmıştır. Dizdar Yiğit ve arkadaşları multifokal elektroretinografideki kötüleşmenin transkorneal elektrik stimülasyonu ile stabilize olabileceği sonucuna varmışlardır.

Dizdar Yigit D, Sevik MO, Şahin Ö. Transcorneal Electrical Stimulation Therapy May Have A Stabilization Effect on Multifocal Electroretinography for Patients with Retınıtıs Pıgmentosa. Retina. 2022;42(5):923-933.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler