Yüksek miyopisi olan 74 yaşındaki hasta

Bu foveadan geçen dikey oct kesiti yüksek miyopisi (-17.00 dp) olan 74 yaşındaki bayan bir hastanın sağ gözüne aittir. Hasta zaten az olan görmesinin son 6 aydır iyice azaldığını tarif etmektedir. Bu foveal tablo hakkındaki teşhisiniz nedir?

oct myopic foveaskizis

Ekim 2012- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Bu ayki sorunun cevabı “miyopik foveal retinoskizis ya da miyopik foveaskizis”dir. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında yapılan kura sonucu
bu ayki kitap ödülünü Sn. Dr. Zeynep Alkın kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.

Miyopik foveaskizis yüksek miyopiye bağlı arka stafilom bölgesinde ortaya çıkan ve fundus muayensinde makülada lokalize bir dekolman alanı varmış gibi görülen bir patolojidir. Aslında bu tabloda genellikle stafilom bölgesinde dekolman yoktur, ancak retina özellikle dış katmanlarına yakın (RPE’ye yakın) bir tabakadan ayrıştığı için fundus görünümü (hatta bu olguda olduğu gibi, bazen OCT görünümü dahi) maküla dekolmanına benzetilebilinir.

Arka stafilom bölgesinde arka vitreus dekolmanının eşlik ettiği maküla deliği yüksek miyopili olgularda iyi tanımlanmış bir patolojidir. Ancak bazı olgularda fundus muayenesinde stafilom bölgesinde retina dekolmanı görünümü izlenmesine rağmen maküla deliği yoktur. 1958 yılında Phillips bu klinik tablonun retinoskizis varlığı ile açıklanabileceğini iddia etmiştir. 1999’da Takano ve Kishi bu tip olguların OCT bulgularını tanımlamış ve bu klinik tabloya “foveal retinoskizis” adını vermiştir. Daha sonraki yıllarda miyopik foveaskisiz adı daha yaygın olarak kullanılmıştır. Vitreomaküler traksiyonların bu skizis tablosu gelişiminde önemli rolü olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ilgili bölgede dekolman olmasa bile vitrektomi ile arka hyaloidin ayrılmasının faydalı olacağını iddia eden hekimler vardır. Ancak bu tip olgularda retinanın ileri derecede ince ve arka hyaloidin çok sıkı yapışık olduğunu unutmamak gerekir. Bizim klinik deneyimlerimizde birçok olgula miyopik foveaskizisin spontan regrese olduğu (bazen uzun yıllar alabilir) gözlenmiştir. (1)
OCT miyopik foveaskisiz tablosunun detaylı bir şekilde tanınmasında büyük rol oynamıştır. Soruya konu olan olguda da görülebildiği gibi bu klinik tabloda vitreomaküler traksiyon, epiretinal membran ve lamellar hole gibi yüzey patolojileri sıkça görülenilir.

Bu ayki soruya gelen çok sayıda cevap arasında sadece 8 tanesi doğrudur. Bu da bu önemli klinik tablonun çok iyi tanınmadığını göstermektedir. Gönderilen diğer cevaplardan bazıları şöyledir:
– Traksiyonel maküla dekolmanı
– Yırtıklı maküla dekolmanı
– Koroid ekskavasyonu
Makuler hole
Vitreomaküler traksiyon
– Epiretinal membran
– Laker çatlağı ve retina altı kanama
– KNV’ye bağlı retina altı sıvı/kanama
– ERM’ye bağlı seröz maküla dekolmanı
– PED

Kaynak
1.Özdemir H, Karaçorlu S, Karaçorlu M. Yüksek miyopiye bağlı foveal retinoskizisde optik koherens tomografi bulguları. T Oft Gaz 2004;33:387-390.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...