Yeni Bir Optik Koherens Tomografi Tekniği ile Vitreusun Görüntülemesi: Vitreus Dejenerasyonu ve Sisternalar

Amaç: Optik koherens tomografi ile premaküler vitreusta dejeneratif bulguların ve  sistern oluşumların değerlendirilmesi.

Metdod: Fourier dönüşümünden önce her bir konumda dört A-taramasının ortalamasının alındığı yeni geliştirilmiş görüntüleme yöntemi. Farklı yaşlardaki hastalardan B-taramalarının ve hacimsel işlenmiş göz görüntülerinin analizi yapıldı.

Bulgular: Yaşları 23 ile 68 arasında değişen 23 hastanın 43 gözü dahil edildi. Vitreus görüntüleri, maküler bölgedeki vitreus liflerin spesifik yönelimlerini gösterdi; premaküler bursanın hemen önünde retinayı çevreleyen lifler belirlendi. Vitreus lifleri, çevresel lifler bölgesinin içinde daha az belirgin bir halde görünmekteydi. Daha genç gözlerde, bu bölgede inferiora doğru yönelmiş striasyonlar belirlendi. Daha yaşlı gözlerde, aynı yönelimde striasyonlar izlense de,  birbirini izleyen vitreus sinkizis ve sinerezis bölgeleriydi. Bu gözlerde, vitreus jelinde farklı seviyelerde çok sayıda sistern belirdi. Yaygın vitreus kondenzasyonu ve senkizi nedeni ile premaküler bursa netliği kaybolmuştu.

Sonuç: Bu yeni geliştirilmiş vitreus görüntüleme yöntemi ile vitreus, stereotipik dejenerasyon paternlerine sahip olduğunu görüldü. Vitreus sinerezis ve sinkizisin meydana gelmesi, vitreus kollajen yoğunlaşma paterni ve yıllar içinde göz hareketinin etkileri ile ilişkili olabilir.

Spaide RF, Valmaggia P, Maloca PM, Scholl HPN, Otto TP, Caujolle S. Imaging the vitreous with a Novel Boosted Optical Coherence Tomography Technique: Vitreous Degeneration and Cisterns. Retina. 2022;42:1433-1441. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35333841/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler