Loading
OCT KULÜBÜ

Araştırmalar

İlk opere olan ve ikinci opere idyopatik makula deliği: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması<

İlk opere olan ve ikinci opere idyopatik makula deliği: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması

Amaç: Bilateral makula deliği cerrahisi sonrası anatomik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi.

Gereç ve yöntem: Bilateral makula deliği cerrahisi uygulanan 42 hastanın anatomik ve fonksiyonel sonuçları geriye dönük değerlendirildi. İlk opere olan ve ikinci opere olan gözler preoperatif özelikler ve postoperatif sonuçlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Anatomik başarı tüm hastalarda tek cerrahi girişim ile elde edildi. Takip sürecinde makula deliği nüksü izlenmedi. İlk opere olan ve ikinci opere olan gözler arasında postoperatif görme keskinliği açısından anlamlı fark olduğunu belirlendi (P = .048). İkinci opere olan gözlerde postoperatif dönemde daha iyi görme keskinliği ve aynı zamanda daha sınırlı elipsoid zon ve interdijitasyon zon hasarı tespit edildi. İkinci opere olan gözlerin hiçbirinde postoperatif eksternal limitan membran düzensizliği izlenmedi.

Sonuç: Her iki gözde de aynı oranda anatomik başarı sağlanmıştır. İkinci opere olan gözde erken tanı ve tedavi neticesinde daha iyi postoperatif görme sonuçları elde edilmiştir. İkinci opere olan gözde daha iyi görsel sonuçlarının elde edilmesi erken evre makula deliklerinde görülen sınırlı fotoreseptör hasarı ile ilişkilidir.

Hocaoglu M, Muslubas IS, Ersoz MG, Arf S, Karacorlu M. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2018;49(8):571-578.

BU ARAŞTIRMA İÇİN

YAPILAN YORUMLAR

Giriş yaparak yorum yapabilirisiniz.