Loading
OCT KULÜBÜ

Araştırmalar

Anjioid streakse sekonder koroidal neovaskülarizasyonlarda OCT-Anjiografi.

Amaç: Anjioid streakse(AS) sekonder koroidal neovaskülarizasyonlarda (KNV) OCT-Anjiografi (OCT-A) bulgularını incelenemek ve OCT-A’nın KNV’yi tespit etme hassasiyetini araştırmak.

Metod: Hiç tedavi görmemiş ya da daha önce KNV nüksü izlenmiş AS’ye sekonder KNV olguları prospektif olarak analiz edildi. Tüm hastalara FFA, İSYA, SD-OCT ve OCT-A  (AngioVue, Optovue, Optovue Inc., Freemont, CA, USA) çekimleri yapıldı. OCT-A’nın KNV’yi tespit etme oranı iki bağımsız araştırmacı tarafından incelendi. Fisher exact testi ile OCT-A bulguları ile KNV’nin aktif ya da eksüdatif fazı arasında ilişki kuruldu.

Sonuçlar: çalışmaya 18 ardışık hastanın 32 gözü dahil edildi. OCT-A ile gözlerin %87.5 (28/32)’inde KNV varlığı tespit edildi. OCT-A bulgularına göre KNV fenotipi şu oranlarda belirlendi: 9 gözde “interlacing pattern” 7 gözde  “pruned vascular tree pattern” ve 12 gözde “combined pattern” (Interuser agreement: 0.871 ± 0.071). Dört gözde KNV tespit edilemedi.

Yorum: OCT-A AS’e bağlı KNV’nin tespit edilmesinde hassas bir görüntüleme yöntemidir. “Interlacing pattern” eksüdatif ya da aktif KNV ile en yakından ilişkili patterndir.

 

Chapron T, Mimoun G, Miere A, Srour M, El Ameen A, Semoun O,Souied EH. Eye (Lond). 2018 Sep 24. doi: 10.1038/s41433-018-0213-1. [Epub ahead of print]

BU ARAŞTIRMA İÇİN

YAPILAN YORUMLAR

Giriş yaparak yorum yapabilirisiniz.