Loading
OCT KULÜBÜ

Araştırmalar

OCT-Anjiografi ile otomatik diabetik retinopati tespiti: Pilot Çalışma

 

Amaç: OCT-A diabetik retinopatiyi (DRP) değerlendirmekte son dönemde çok yaygın bir şekilde kullanılsa bile sonuçların yorumlanması genellikle subjektif kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı OCT’A imajları üzerinden non-proliferatif DRP teşhisini koyabilmek için bilgisayar yardımlı teşhis (CAD) sistemi tasarlamaktır.

Metod: Bu iki merkezli, kesitsel bir çalışmadır. Tip II diabetes mellitusu (DM) bulunan erişkinler çalışmaya alınmıştır. Makulanın OCT-A taraması yapılmış ve her göz için oluşturulan 5 adet vaskuler harita geliştirilen CAD sistemi tarafından analiz edilmiştir. DRP teşhisi ve sınıflandırması için sistem kan damarı dansitesi, kan damarı kalibresi ve FAZ büyüklüğünden oluşan 3 adet lokal özelliği belirlemiştir.

Sonuçlar: çalışmaya tip II DM’li 106 hasta alınmıştır; bunların 23’ünde DRP yoktur, 83’ünde hafif non-proliferatif DRP mevcuttur. Sistem sadece yüzeyel retinal haritayı incelediğinde doğruluk oranı %80, doğru altı alan (AUC) %76.2 olmuştur. Sadece derin retinal haritaları incelendiğinde doğruluk oranı %91.4 ve AUC değeri %89.2 olurken; her iki harita incelendiğinde % 94.3 oranında doğruluk, % 97.9 oranında hassasiyet, % 87.0 oranında özgünlük elde edilmiş ve AUC değeri %92.4 ve benzerlik katsayısı %95.8 olarak hesaplanmıştır.

Yorum: OCT-A görüntüleri üzerinden doğru bir şekilde otomatik non-proliferatif DRP teşhisi konulması mümkündür. Bu sistemin çıktılarının OCT sonuçlarının bir parçası olarak sunulması bir sonraki aşama olarak durmaktadır.

Sandhu HS, Eladawi N, Elmogy M, et al. Br J Ophthalmol. 2018 Jan 23. 

BU ARAŞTIRMA İÇİN

YAPILAN YORUMLAR

Giriş yaparak yorum yapabilirisiniz.