Preeklampsi hastalarında kapiller pleksus damar dansite değerlerinde azalma meydana gelmektedir

Özcan ve arkadaşları preeklamptik hastalarda optik koherens tomografi anjiyografi bulgularını kontrol grubu ile karşılaştırarak retina ve optik diskteki mikrovasküler değişiklikleri araştırmışlar ve ayrıca preeklamptik hastalarını doğumdan sonra değerlendirmişlerdir. Özcan ve çalışma arkadaşları preeklampsi hastalarında optik koherens tomografi anjiyografi ile yapılan incelemede derin kapiller pleksus damar dansite değerlerinde azalma tespit edildiğini, fakat doğumdan bu bulgularının düzeldiğini sonucuna varmışlar.

Özcan ZÖ, Güngör K, Saygili O, Özcan HÇ. The Role of Optical Coherence Tomography Angiography in Patients with Preeclampsıa. Retina 2022;42:1931-1938. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36129266/ 

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler