Optik disk ve foveadan geçen yatay OCT kesit

Optik disk ve foveadan geçen bu yatay OCT kesiti görme keskinliği el hareketi seviyesinde olan 20 yaşındaki bayan bir hastaya aittir. Bu OCT kesitine bakarak teşhisi tahmin edebilir misiniz?

oct yırtıklı retina dekolmanı

Eylül 2012- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Bu ayki sorunun cevabı “yırtıklı retina dekolmanı” dır. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında yapılan kura sonucu bu ayki kitap ödülünü Sn. Dr. Yalçın İşcan kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.

Bu ayki soru Sn. Dr. Mehmet Yasin Teke tarafından sorulmuştur. Kendisine teşekkür ederiz.  Bu ayki soruda görme keskinliği el hareketi seviyesinde olan 20 yaşındaki bayan bir hastaya ait OCT kesiti verilmiştir. Kesit optik diskten geçmektedir ve gerek disk nasalinde gerekse disk temporalinde retinanın dekole olduğu görülmektedir. Maküla bölgesindeki dekolman sadece fovea çukurluğu altında sınırlı görülürken, diskin diğer tarafındaki dekolmanın hemen disk sınırından başladığı görülmektedir. Ayrıca fovea bölgesinden disk kenarına kadar retinanın dış pleksiform tabakası altında kalan katmanlarında (RPE’ye yakın katmanlarda) dekolmanın kronik olduğunu gösteren dejeneratif kistik değişiklikler görülmektedir ve muhtemelen bu görünüm çok sayıdaki hekimi yanıltarak olgunun optik pit makülopatisi olduğunu düşündürmüştür. İnfrared disk görüntüsünde optik pit görülmemesi, optik pitlerin çok yüksek oranda diskin temporal tarafında olması ve yine temporal bölgede dekolmana (optik pit makülopatisine) neden olması bizleri optik pit yanıtından uzaklaştıracaktır. İnferior retinada yırtığı olan bu olgu kronik bir retina dekolmanıdır. Muhtemelen dekolman alanı uzun süre nasal bölgede sınırlı kalmış ve maküla etkilenmemiştir. Zaten OCT kesitinde disk nasalindeki retinanın diğer bölgelere göre daha ince (atrofik) olduğu görülmektedir. Bu olguya uygulanan pars plana vitrektomi ve silikon tamponadı sonrası OCT kesiti altta görülmektedir

oct yırtıklı retina dekolmanı

Silikon tamponadının infrared fundus görüntüsünde neden olduğu yansıma ve OCT’de disk üstü bölgedeki tampon sınırı dikkat çekicidir.
Bu ayki cevaplar içinde en yüksek oran optik pit makülopatisine aittir. Gelen diğer cevaplrdan bazıları şöyledir.

– Santral seröz koryoretinopati
– Koroid dekolmanı
– Retinal hamartom
– Maküla deliği
– Optik nevrit
– Harada hastalığı
– Konjenital X’e bağlı retinoskizis.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...