Loading
OCT KULÜBÜ

Haberler

OCT-Anjiografi erken Alzheimer teşhisine yardımcı olabilir mi?

 

Washington Üniversitesinden Elizabeth O’Bryhim ve arkadaşlarının preklinik Alzheimer hastaları üzerinde yaptıkları çalışmada OCT-Anjiografi ile anlamlı olabilecek retinal damar değişiklikleri geliştiği tespit edilmiş. Preklinik Alzheimer hastalarında kontrol grubuna göre foveal avasküler zonun anlamlı bir şekilde geniş olduğu gösterilen çalışmanın sonucuna göre OCT-Anjiografinin hastalığın henüz klinik bulguları ortaya çıkmadan teşhise yardımcı olabileceği belirtilirken, bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulanmış.