Neovasküler ve neovasküler olmayan yaşa bağlı makula dejenerasyonu arasında uzun dönemde meydana gelen atrofi ilerlemesindeki farklılıklar

Amaç: Maküler neovaskülarizasyon (MNV) ile ilişkili maküler atrofi (MA) ve coğrafi atrofide (GA) 5 yıllık takip sonrasında genişleme oranlarını karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem: GA’lı (kuru) veya MNV’li MA’lı yaşa bağlı maküler dejenerasyon (AMD) hastalarının retrospektif,  karşılaştırmalı vaka serisi. Fundus otoflöresan (FAF) görüntülerinde atrofik bölgeler tanımlandı ve alan ölçümleri ilk 2 yılda 6±3 ayda bir ve 5 yıla kadar yıllık aralıklarla kaydedildi.

Bulgular: 95 hastanın 117 gözü dahil edildi (GA grubuna 61 ve MA grubunda 56). Gözlerin %100′ ü ve %38.5’i sırasıyla 2 ve 5 yıllık takibi tamamladı. Ortalama başlangıç ​​lezyon boyutu iki grup arasında benzerdi (1.74 vs. 1.53 mmˆ2, p = 0.56; sqrt transformed: 1.17 vs. 1.02 mm, p = 0.26). Genel genişleme oranları ve 5. yılda atrofi büyüme alanı GA grubunda daha yüksekti, sırasıyla: (raw: 1.72 vs. 1.32 mmˆ2/year, p = 0.002; sqrt transformed: 0.41 vs. 0.33 mm/year; p = 0.03) ve (raw: +8.06 vs. +4.55 mmˆ2, p = 0.001; sqrt transformed: +1.93 vs. +1.38 mm, p = 0.02).

Sonuç: MNV’nin varlığı, zaman içinde genel olarak daha küçük atrofi alanları ile sonuçlanan daha yavaş bir genişleme oranı ile ilişkilendirildi. Bu bulgular, MNV’nin atrofinin ilerlemesine karşı koruyucu olabileceği hipotezini desteklemektedir.

Airaldi M, Corvi F, Cozzi M, Nittala MG, Staurenghi G, Sadda SR. Differences in long-term progression of atrophy between neovascular and non-neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmol Retina. 2022 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35460930/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler