Loading
OCT KULÜBÜ

Soru Arşivi

OCT KULÜBÜ

TÜM SORULAR

Yatay OCT kesitinde sarı renkli oklar ile gösterilen lezyon nedir?

6 Ağustos 2019

Dört ay önce pars plana vitrektomi ameliyatı geçirmiş bu gözün hangi patolojiden dolayı ameliyat edildiğini tahmin edebilir misiniz?

5 Temmuz 2019

Sol gözündeki retina ven dal tıkanıklığı nedeni ile intravitrealenjeksiyon tedavisi uygulanan bu olguda OCT’de gözlenenektramaküler lezyon nedir?

1 Haziran 2019

Rutin göz muayenesi sırasında sol gözünde optik diskte kabarıklık tespit edilen 18 yaşındaki kadın hastanın görme keskinliği her iki gözde tashihsiz 10/10 seviyesindeydi. Göz içi basınçları sağ gözde 14, sol gözde 15 mmHg olarak tespit edildi. Sol gözün OCT kesiti ve fundus otoflöresans görüntüsü verilen hastanın sistemik bir hastalığı yoktu. Sağ gözünde herhangi bir oküler patoloji tespit edilmeyen hastanın sol gözünün teşhisi nedir?

6 Mayıs 2019

Sağ gözünde 3 yıldır görme kaybı şikayeti olan 52 yaşındaki kadın hastanın en iyi düzeltilmiş görme keskinliği sağ gözde 1/10, sol gözde 7/10 düzeyindedir. Sağ gözün multicolor görüntüsü, fundus otofloresans görüntüsü ve OCT kesiti verilmiştir.Buna göre hastanın sağ gözündeki patolojiyi teşhis edebilir misiniz?

4 Nisan 2019

Fundus fotografı ve OCT maküla görüntüsü verilen hastanın teşhisi nedir?

4 Mart 2019

Soru: Stargardt maküler distrofisi teşhisi konulan hastaya ait OCT’de kırmızı oklarla gösterilen lezyon nedir?

4 Şubat 2019

Soru: Bu diabetik maküla ödemli (DMÖ) 3 hastadan hangisinde DMÖ’nün gelişiminde inflamatuvar mekanizmaların daha ön planda olduğunu söylemek mümkündür?

6 Ocak 2019

Soru: Bu OCT kesitinde izlenen patoloji fokal koroidal ekskavasyondur. Bu hastadaki koroidal ekskavasyon hangi alt tip fokal koroidal ekskavasyona girmektedir.

4 Aralık 2018

Soru: Bu OCT kesiti 68 yaşındaki bayan bir hastadan alınmıştır. Görme keskinliği bu gözde 6/10 olan hastanın diğer gözünde de benzer muayene bulguları tespit edilmektedir. Maküladaki bu patoloji için teşhisiniz nedir?

1 Kasım 2018

Bu OCT kesitlerinde gösterilen drusenlerden hangisi retiküler psödodrusendir? (Lütfen gerekçesini açıklayarak yanıtlayınız.)

2 Ekim 2018

Bu OCT kesiti yaklaşık 5 yıl kadar önce makülada koroid neovaskülarizasyonu (KNV) teşhisi konulan 48 yaşındaki bir erkek hastaya aittir. Hasta gözüne 15 adet intravitreal enjeksiyon yapıldığını ifade etmektedir. KNV’nin kaynağının ne olduğunu düşünürsünüz?

3 Eylül 2018