Miyopik traksiyon makülopatisinde uygulanan vitrektomi, miyopik (atrofik) makülopati ilerlemesini hızlandırabilir

Park ve arkadaşları, miyopik traksiyon makülopatisi olan hastalarda vitrektomili veya vitrektomisiz miyopik makülopatinin ilerlemesini karşılaştırmayı amaçlamıştır. Miyopik traksiyon makülopatisi olan yetmiş yedi göz, izlem grubu (n = 38) ve vitrektomi grubu (n = 39) olarak sınıflandırıldı. Park ve arkadaşları, miyopik traksiyon makülopatisi olan hastalarda uygulanan cerrahinin miyopik makülopatinin ilerlemesini hızlandırabileceğini kanısına varmışlardır. Bu nedenle, miyopik traksiyon makülopatisi olan hastalarda cerrahi düşünülürken dikkatli olunmalıdır.

Park HS, Lee CS, Koh HJ. progression of myopic maculopathy in patients with myopic traction maculopathy after vitrectomy. Retina. 2023;43:81-87. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36223765/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler