Makula Tutulumlu Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı Nedeniyle Pars Plana Vitrektomi ile ILM-soyma Yapılan ve Yapılmayan Hastalarda Sonuçlarının Karşılaştırılması

Amaç: Diabetes mellitusa (DM) bağlı makula tutulumlu traksiyonel retina dekolmanlı gözlerde yapılan pars plana vitrektomi (PPV) ameliyatında internal limitan membran (ILM) soyulmasının anatomik ve fonksiyonel sonuçlara etkisini değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: İLM soyma yapılmayan olgular Grup 1 ve İLM soyma gerçekleştirilen hastalar Grup 2 olarak değerlendirildi. Altıncı ayda en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ve 6 ay süresince epiretinal membran (ERM) gelişimi değerlendirildi. Yeniden cerrahi için oran ve endikasyonlar belirlendi. Son EİDGK’yı etkileyen parametreler regresyon analizi ile belirlendi.

Bulgular: Son EİDGK, İLM soyulmuş gözlerde, soyulmamış gözlere göre anlamlı derecede daha iyiydi (p=0.012). Grup 1’de daha az sekonder ERM gelişimi belirlendi (p=0,009). Gruplar arasında ikinci cerrahi oranları açısından fark yoktu. (p=0,143). Grup 1’de ERM gelişimi nedeniyle yeniden cerrahi gereksinimi Grup 2’ye göre daha yüksekti (p=0,001). Nihai EİDGK’yı etkileyen tek faktör ILM soyma idi.

Sonuç: Diyabet nedeniyle makulayı etkileyen traksiyonel retina dekolmanı olan hastalarda, PPV ve preretinal membran soyulmasına ek olarak İLM soyulması cerrahi gereksinimi etkilememekte, anatomik ve fonksiyonel sonuçlara olumlu katkı sağlamaktadır.

Karahan E, Vural GS, Girgin Y, Kayikcioglu OC, Guler C. Pars Plana Vitrectomy with and Without ILM-peelıng for Diabetıc Patients with Macula Involved Tractional Retinal Detachment. Retina 2022.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35594574/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler