Gözündeki bulanıklığın arttığını belirten hasta

Yaklaşık 6 aydır sağ gözünün üst kısımında görme alanı daralması hisseden ve son 3 aydır gözündeki bulanıklığın arttığını belirten hastanın sağ göz OCT kesitine bakarak teşhisi tahmin edebilir misiniz.

oct yırtıklı retina dekolmanı

Temmuz 2012- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Bu ayki sorunun cevabı “yırtıklı retina dekolmanı” dır. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında yapılan kura sonucu bu ayki kitap ödülünü Sn. Dr. Mehmet Aslan kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.

Bu ayki soruda 6 aydır görme alanı daralması hisseden ve 3 aydır da görme bulanıklığının arttığını belirten bir hastaya ait foveadan geçen yatay OCT kesiti verilmiştir. OCT kesitinde foveayı tamamen tutan ve optik sinire kadar ilerleyen (ancak optik sinirle komşuluğu olmayan) retina dekolmanı sahası ve retinanın özellikle derin tabakalarında gözlenen ve dekolman bölgesince uzanan retina içi kistik boşluklar (skizis alanları olarak da tarif edilebilinir) izlenmektedir. Kızılötesi fundus görünümünde de retina dekolmanı bölgesi koyu renkli olarak görülmektedir. Hastanın hikayesi ve muayene bulguları göz önüne alındığında inferior retina dekolmanının yavaş yavaş ilerlediği, önce görme alanı defektine yol açtığı ve foveaya ulaşması ile birlikte görme bulanıklığının hissedildiği görülecektir. Bu yavaş seyirli, inferior yerleşimli, yırtıklı retina dekolmanı olgularının bir kısmına ait tipik bir klinik seyirdir. Retina içi dejeneretif kistik değişiklikler olayın kronik olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yoksa tek başlarına optik pit makülopatisi bulgusu değildir. Dekolman ve skizis bölgesi optik sinire kadar uzanmamaktadır. Optik pit makülopatisinde ise dekolman ve/veya skizis bölgesi her zaman pit kenarından başlamaktadır. Ayrıca dekolman bölgesinin yerleşimi, hastanın hikayesi ve diskte pit gözlenmemesi bizi optik pit makülopatisinden uzaklaştırmaktadır. Optik pit makülopatisi doğru cevap olan inferior yırtıklı retina dekolmanı cevabından sonra gelen en sık cevaptır. Gelen diğer cevaplardan bazıları şöyledir.

– VSR dal tıkanıklığı
– Kistoid maküla ödemi
– Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu
– Hemanjiyom
– Uveal efüzyon sendromu
– Retina arter tıkanıklığı
– Retinoskizis
– Harada hastalığı
– Koroid dekolmanı

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...