Gözünde uçuşma hisseden hastanın OCT bulgusu

Zaman zaman gözünde uçuşma hisseden hastanın beyaz daire içinde gösterilen OCT bulgusunu tanımlar mısınız?

oct arka hyaloid ayrılması

“Nisan 2011- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Bu ayki sorunun cevabı “arka hyaloid ayrılmasının neden olduğu artefakt (yalancı operkulum)”dır. Soruya doğru yanıt veren kişiler arasında yapılan kura sonucu bu ayki kitap ödülünü Sn. Dr. Ertuğrul Tan Yassa kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.

Bu ayki soruda gözünde arka hyaloid ayrılması ve epiretinal mebmranı olan bir olgunun OCT kesiti sorulmuştur. Resim 1’de görüldüğü gibi çekim daha geriden yapıldığı zaman (OCT gözden daha uzaklaştırılarak çekim yapıldığı zaman) beyaz daire içinde sorulan hiperreflektif alanın kaybolduğu görülecektir. Bu alan, aslında arka hyaloidin tepe bölgesidir ve SD OCT teknolojisinde önemli bir artefakt nedeni olan ters imaj görüntü oluşturmuş ve sanki vitreus içinde asılı duran bir opasite görünümü vermiştir.

oct arka hyaloid ayrılması

Bu ayki  soruya gelen diğer cevaplardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

-Spontan kapanmış maküla deliği

-Gerçek operkulum)

-Weiss halkası

-Sinkizis sintilans

-Lamellar maküla deliği

-Vitreus opasitesi

-İntemediate üveit

-Başlangıç dönem maküla deliği

-Kopan ERM parçası

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...