Eksüdatif yaşa bağlı maküla dejenerasyonu teşhisi ile takip edilen hasta

Eksüdatif yaşa bağlı maküla dejenerasyonu teşhisi ile takip edilen bu hastadaki koroid neovaskülarizasyon tipini bu yatay OCT kesitine bakarak tahmin edebilir misiniz ?

oct mixed tip koroid noevaskülarizasyonu

Kasım 2010 – Ayın Sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Kasım Ayı Sorusunun doğru cevabı Mixed Tip Koroid Neovaskülarizasyonu olacaktı.

Yaşa bağlı maküla dejenerasyonundaki KNV tipleri çeşitli sınıflandırma sistemlerine göre farklı şekillerde yapılmaktadır. En çok kabul edilen sınıflandırma şekillerinden birisi klasik KNV, gizli KNV ve her iki KNV tipini içinde barındıran klasik-gizli (mixed tip) KNV şeklindedir. Mixed tip KNV’de baskın lezyon tipine göre baskın/minimal klasik KNV ya da baskın/minimal gizli KNV olarak da isimlendirilebilinir. Öncelikli olarak klasik-gizli KNV ayrımının FFA bulgularına göre yapılabildiğini söylemekte fayda vardır. OCT görüntüsüne bakarak KNV’yi net bir şekilde tiplendirmek doğru olmaz. Ancak OCT’deki bazı bulgular lezyon karekteristiği hakkında bize değerli bilgiler vermektedir ve lezyon tipini yardım etmemizi sağlamaktadır. Zaten bu sorunun sorulmasındaki amaç da OCT’deki bu özelliklerin bir kere daha vurgulanmasıdır.
Klasik KNV’ler OCT’de genellikle RPE tabakası üzerinde retinanın derin katmanlarında ve genellikle RPE-koryokapillaris kompleksi ile komşu olacak şekilde hiperreflektans özellikte lezyonlardır. Genellikle sınırları belirgindir. KNV’deki fibrotik komponent arttıkça hiperreflektivite özellikleri artar ve sınırları daha belirgin hale gelir. Üstlerinde ya da çevrelerinde hastalığın aktif olduğunu gösteren retina altı sıvı birikimi bulunabilir. Soruya konu olan OCT görüntüsünde PED üstündeki hiperreflektans alan klasik KNV’yi göstermektedir. Klasik KNV’ler bildiğimiz kadarıyla PED’na neden olmazlar. Oysa ki bu olguda fibrovasküler karekterde PED mevcuttur ve bu da ayrıca gizli KNV varlığına işaret etmektedir. Gizli KNV, PED’in altında “gizlendiği” için klasik KNV’deki gibi lezyonu görüntülemek mümkün olmamaktadır. PED’nin altındaki bölgenin düzensiz yansıtıcılıkta olması (mutlak hiporeflektans olmaması), bu bölgede damar ağı olduğunun dolaylı göstergesidir. PED’in kenarındaki retina altı sıvı birikimi de membranın aktif olduğuna işaret eder. Soruya konu olan gözün FFA’sında da klasik ve gizli KNV birlikteliği görülmektedir (Resim).

Bu ayki soruyu doğru yanıtlayan hekimler arasından yapılan kura sonucu “Ayın Ödülünü” Sn. Dr. Yıldırım Bayezıt Şakalar kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz. Kendisine ödülü olan “Mavi Yolculuk” adlı kitap ulaştırılacaktır.

Kitabın Yazarı : Mehmet Yaşin

Sayfa Sayısı    : 384

Yayınevi           : Doğan Kitabevi

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...