istanbulretina - Sayfa 10

108 Posts
0 Comments

Regmatojen Retina Dekolmanlı Gözlerde Silikonun Makülaya Olan Etkilerinin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

Amaç: Silikon endotamponadı uygulanan yırtıklı retina dekolmanı olgularında silikonun farklı sürelerde makülaya olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Yırtıklı retina dekolmanı tanısı ile pars plana...

ERM’li hastalarda foveal herniasyonun varlığı cerrahi sonuçları etkilememektedir

Özdemir ve ark. foveal herniasyonu olan ve foveal herniasyonu olmayan olgularda epiretinal membran soyma cerrahisinin anatomik ve görsel sonuçlarını karşılaştırmayı amaçlamıştır. Bu retrospektif, karşılaştırmalı, iki...

43. Makuler Telenjiektazi Tip 2

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 68 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (+) Sigara (+) Travma (-) Muayene...

COVID-19 hastalarda önemli makuler değişiklikler

Yıldız ve arkadaşları, 2019 koronavirüs hastalığını (COVID-19) geçiren hastalarda makulada meydana gelen mikroyapısal değişiklikleri optik koherens tomografi (OCT) ile değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırmacılar, COVID-19 geçiren hastaları...

Epiretinal Membran Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Mikrokistik Makula Ödemi ve Kistoid Makula Ödemi

Amaç: Epiretinal membran (ERM) ilişkili intraretinal kist tiplerini araştırmak ve intraretinal kist tipinin postoperatif sonuçlar üzerindeki etkisini değerlendirmek. Method: Retrospektif, kesitsel çalışma. Şubat 2014-Mayıs 2019 tarihler...

42. Miyopik Traksiyon Makulopatisi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 62 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Sigara (-) Travma...

SubILM Hemoraji-Temmuz 2021

Retinal arter makroanevrizma rüptürü tanısı olan bu hastada optik koherens tomografi görüntüsündeki ok ile işaretli bulguyu tanımlar mısınız? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese...

Aktif Santral Seröz Koryoretinopatili Gözlerde Retina Damar Çaplarının Değerlendirilmesi

Amaç: Sağlıklı ve aktif santral seröz koryoretinopatili (CSC) gözlerin retinal damar çaplarını karşılaştırmak ve retinal damar çapı değişikliklerinin CSC patogenezi üzerindeki olası etkisini değerlendirmek. Method: Bu...

ERM’li gözlerde preoperatif kubbe görünümlü makula kontürü, vitrektomi sonrası daha iyi görsel kazanım ile ilişkilidir

Zayer ve arkadaşları, epiretinal membranlı (ERM) gözlerde optik koherens tomografi ile preoperatif makula özelliklerini değerlendirmiş ve vitrektomi sonrası görsel kazanımları incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmacılar, semptomatik ERM...

41. Juvenil Retinoskizis

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 17 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sigara (-) Sistemik Hipertansiyon (-) ...

Find me on

spot_img

Latest articles

Newsletter

Subscribe to stay updated.