admin - Sayfa 1

256 Posts
0 Comments

Makula-off retina dekolmanı için yeni OCT evreleme sistemi

Baden KT ve arkadaşları, ameliyat sonrası görsel sonuç ve cerrahi müdahalenin zamanlaması ile ilgili olarak preoperatif optik koherens tomografide (OCT) tespit edilen makula dekolmanının etkisini...

Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda tip 3 neovaskülarizasyon lezyonlarının uzun dönem incelenmesi

Amaç: Antivasküler endotelyal büyüme faktörü (anti-VEGF) tedavisi uygulanan yaşa bağlı makula dejenerasyonu olgularda tip 3 neovaskülarizasyonun lezyonlarının optik koherens tomografi anjiyografi (OCTA) ile incelenmesi. Method: Önceden herhangi...

Nisan 2021 Sorusu : Sol gözde görme azalması şikayeti olan hasta

On gündür sol gözde görme azalması şikayeti olan 45 yaşındaki erkek hastanın tanısını ve OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? Nisan ayı sorusunu doğru bilenler arasından bir...

38. Akromatopsi

Öyküsü: Çocukluktan itibaren az gördüğünü ifade eden 31 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi.  Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikâyesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Primer...

37. Oküler Albinizm

Öyküsü: Her iki gözde az görme şikâyeti olan 27 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikâyesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene...

Posterior Mikroftalmi / Bilateral Makular Fold – Mart 2021 Sorusu

SORU: Yüksek hipermetropi tanısıyla takip edilen ve her iki gözde görmesi 4/10 olan 8 yaşındaki erkek hastanın tanısını ve OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? CEVAP: Ayın sorusu...

Nörosensoriyel retinadaki değişiklikler merkezi sinir sistemi patolojileri ile ilgili bilgi sağlayabilir mi?

Parkinson hastalığı olan bazı hastalar, tanı sürecini zorlaştıran atipik özellikler gösterir. Parkinson hastalığı teşhisini kolaylaştıran, aynı zamanda tedaviye erken başlayabilmek için presemptomatik veya preklinik hastalığı...

Yüksek Miyop Gözlerde Kubbe Şeklinde Makula Ve Posterior Stafilom Arasındaki İlişkinin Ultra Geniş Alan Optik Koherens Tomografisi İle Araştırılması

Amaç: Yüksek miyoplu gözlerde kubbe şeklinde makula ve posterior stafilom arasındaki ilişkiyiaraştırmak. Method: Yüksek miyoplu 291 hastanın 511 gözü (kırma kusuru ≤−8.0 diyoptri veya aksiyel uzunluk≥26,5...

36. Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                        ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası ve...

Find me on

Latest articles

Newsletter

Subscribe to stay updated.